1482144947434400.jpg

  • 颜色 : 03黑白碧绿/04黑白红蓝环法纪念版
  • 适应季节 : 秋冬
  • 适应温度 : 全季节
  • 产品级别 : 基础级
  • 适合人群 : 儿童
  • 面料技术 : WARMCATCH
  • 坐垫类型 : 无坐垫
  • 服装特性 : 保暖|吸汗速干
  • 抗紫外线级别 :