http://os8owl19q.bkt.clouddn.com/2.jpghttp://os8owl19q.bkt.clouddn.com/3.jpghttp://os8owl19q.bkt.clouddn.com/4.jpghttp://os8owl19q.bkt.clouddn.com/5.jpghttp://os8owl19q.bkt.clouddn.com/6.jpg

  • 颜色 : 03黑意大利/04白意大利
  • 适应季节 : 春夏
  • 适应温度 : 20℃及以上
  • 产品级别 : 基础级
  • 适合人群 : 男士
  • 面料技术 :
  • 坐垫类型 : 无坐垫
  • 服装特性 : 吸汗速干
  • 抗紫外线级别 : UPF40+