http://os8owl19q.bkt.clouddn.com/2.jpghttp://os8owl19q.bkt.clouddn.com/3.jpghttp://os8owl19q.bkt.clouddn.com/4.jpghttp://os8owl19q.bkt.clouddn.com/5.jpghttp://os8owl19q.bkt.clouddn.com/6.jpghttp://os8owl19q.bkt.clouddn.com/7.jpg

图片关键词

图片关键词

  • 颜色 : 01绿黑白/02白黑意大利/03斯巴鲁17
  • 适应季节 : 春夏
  • 适应温度 : 20℃及以上
  • 产品级别 : 基础级
  • 适合人群 : 男士
  • 面料技术 : 无
  • 坐垫类型 : 无坐垫
  • 服装特性 :
  • 抗紫外线级别 : 无抗紫外线功能