2357_03velcro.jpg

  • 颜色 : 03黑
  • 适应季节 : 全季节
  • 适应温度 : 全季节
  • 产品级别 : 基础级
  • 适合人群 : 男士|女士
  • 面料技术 :
  • 坐垫类型 : 无坐垫
  • 服装特性 : 防风透湿|安全反光带|防水
  • 抗紫外线级别 :